Szkolenie z zakresu elektronika pojazdowa – wyświetlacz MVP

Dedykowane dla:
– VM / inżynierowie, automatycy
– SVM

Urządzenie:
– szkolenie przeprowadzane w oparciu o prawdziwe urządzenia dostosowane do szkoleń przez Drabpol R&D

Zakres szkolenia:
1. Prezentacja podstaw oprogramowania CGI Studio
2. Podstawy GHMI
3. Parametry techniczne używanych urządzeń
4. Komunikacja między FHMI a GHMI
5. Programowanie wskaźników cyfrowych
6. Możliwości w zakresie programowania (skany, widżety, efekty)
7. Opcjonalnie – szkolenie w zakresie logi.CAD

Forma szkolenia:
Szkolenie online ze stałą komunikacją z prowadzącym. Szkolenia z zakresu elektroniki

pojazdowej są indywidualnie prowadzone dla jednego producenta pojazdów

Poziomy szkolenia*:
– brak podziału

Język w jakim przeprowadzane jest szkolenie:
– polski
– angielski

Czas trwania:
– MVP: 2 dni
– MVP z logi.CAD: 2,5 dnia

Koszt:
1. MVP: 950,00 euro netto / osoba – KUP TERAZ
2. MVP + logi.CAD Workshop/ Basic – 2050 euro netto / osoba – KUP TERAZ

Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 4 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia online.

Szkolenie z zakresu elektronika pojazdowa – wyświetlacz MVP

Dedykowane dla:
– VM / inżynierowie, automatycy
– SVM

Urządzenie:
– szkolenie przeprowadzane w oparciu o prawdziwe urządzenia dostosowane do szkoleń przez Drabpol R&D

Zakres szkolenia:
1. Prezentacja podstaw oprogramowania CGI Studio
2. Podstawy GHMI
3. Parametry techniczne używanych urządzeń
4. Komunikacja między FHMI a GHMI
5. Programowanie wskaźników cyfrowych
6. Możliwości w zakresie programowania (skany, widżety, efekty)
7. Opcjonalnie – szkolenie w zakresie logi.CAD

Forma szkolenia:
Szkolenie online ze stałą komunikacją z prowadzącym. Szkolenia z zakresu elektroniki
pojazdowej są indywidualnie prowadzone dla jednego producenta pojazdów

Poziomy szkolenia*:
– brak podziału

Język w jakim przeprowadzane jest szkolenie:
– polski
– angielski

Czas trwania:
– MVP: 2 dni
– MVP z logi.CAD: 2,5 dnia

Koszt:
1. MVP: 950,00 euro netto / osoba – KUP TERAZ
2. MVP + logi.CAD Workshop/ Basic – 2050 euro netto / osoba – KUP TERAZ

MVP Drabpol E-Learning Center