Przeprowadzenie szkolenia okresowego techników warsztatu w zakresie tachografów cyfrowych

ZAKRES:

 • Przepisy o tachografach
 • Wymagania techniczne i funkcjonalne dla tachografów
 • Czynności wykonywane przy instalacji, sprawdzaniu, przeglądach i naprawach tachografów oraz potwierdzaniu zgodności z homologowanym typem tachografu
 • Metody wykrywania podrabiania i przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf
 • Mechanizmy i zasady postępowania zapewniające bezpieczeństwo systemu tachografów
 • Metody diagnozowania usterek tachografu i ich usuwania
 • Dokumentowanie wykonanych czynności


UCZESTNICY:
Technicy warsztatu w zakresie tachografów cyfrowych , którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązani są do uczestniczenia w okresowych szkoleniach, co najmniej raz na 4 lata

CZAS TRWANIA: 1 dzień
Rozpoczęcie: 9:00
Zakończenie: 18:00
METODA: Wykłady i ćwiczenia.
MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, Al. Jerozolimskie 250

*CENA KURSU: 600 zł/os. +23% VAT

Kod szkolenia: D215B
zgłoś uczestnictwo w szkoleniu

Przeprowadzenie szkolenia okresowego techników warsztatu w zakresie tachografów cyfrowych

ZAKRES:

 • Przepisy o tachografach
 • Wymagania techniczne i funkcjonalne dla tachografów
 • Czynności wykonywane przy instalacji, sprawdzaniu, przeglądach i naprawach tachografów oraz potwierdzaniu zgodności z homologowanym typem tachografu
 • Metody wykrywania podrabiania i przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf
 • Mechanizmy i zasady postępowania zapewniające bezpieczeństwo systemu tachografów
 • Metody diagnozowania usterek tachografu i ich usuwania
 • Dokumentowanie wykonanych czynności


UCZESTNICY:
Technicy warsztatu w zakresie tachografów cyfrowych , którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązani są do uczestniczenia w okresowych szkoleniach, co najmniej raz na 4 lata

CZAS TRWANIA: 1 dzień
Rozpoczęcie: 9:00
Zakończenie: 18:00
METODA: Wykłady i ćwiczenia.
MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, Al. Jerozolimskie 250

*CENA KURSU: 600 zł/os. +23% VAT

Kod szkolenia: D215B
zgłoś uczestnictwo w szkoleniu

Szkolenie technik warsztatu tachograf cyfrowy Drabpol