Technik Warsztatu – Tachografy Cyfrowe – Szkolenie Okresowe [STACJONARNE]

Przeprowadzenie szkolenia okresowego techników warsztatu w zakresie tachografów cyfrowych

ZAKRES:

  • Przepisy o tachografach
  • Wymagania techniczne i funkcjonalne dla tachografów
  • Czynności wykonywane przy instalacji, sprawdzaniu, przeglądach i naprawach tachografów oraz potwierdzaniu zgodności z homologowanym typem tachografu
  • Mechanizmy i zasady postępowania zapewniające bezpieczeństwo systemu tachografów
  • Metody wykrywania podrabiania i przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf
  • Dokumentowanie wykonanych czynności
  • Metody diagnozowania usterek tachografu i ich usuwania

UCZESTNICY:
Osoby przygotowujące się do egzaminu na technika warsztatu w zakresie tachografów cyfrowych przeprowadzanego przez Główny Urząd Miar

CZAS TRWANIA: 3 dni
Rozpoczęcie: 9:00
Zakończenie: 17:00
METODA: Wykłady i ćwiczenia.
MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, Al. Jerozolimskie 250

*CENA KURSU: 1 800 zł/os. +23% VAT

Kod szkolenia: D215A
zgłoś uczestnictwo w szkoleniu