Technik Warsztatu – Tachografy Cyfrowe – Szkolenie Podstawowe

Szkolenie przygotowujące kandydatów na techników warsztatu do egzaminu przeprowadzanego przez Główny Urzędu Miar

ZAKRES:

 • Przepisy o tachografach – bieżące zmiany.
 • Wymagania techniczne i funkcjonalne dla tachografów
 • Czynności wykonywane przy instalacji, sprawdzaniu, przeglądach i naprawach tachografów oraz potwierdzaniu zgodności z homologowanym typem tachografu
 • Metody wykrywania podrabiania i przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf
 • Kryteria oceny wyników sprawdzenia oraz oceny poprawności stosowanych metod Pomiarowych
 • Archiwizowanie danych zapisanych na kartach warsztatowych
 • Zasady pobierania, przechowywania i przekazywania danych zapisywanych w pamięci tachografu cyfrowego
 • Mechanizmy i zasady postępowania zapewniające bezpieczeństwo systemu tachografów
 • Metody wykrywania podrabiania i przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf
 • Metody diagnozowania usterek tachografu i ich usuwania
 • Dokumentowanie wykonanych czynności

UCZESTNICY:
Osoby przygotowujące się do egzaminu na technika warsztatu w zakresie tachografów cyfrowych przeprowadzanego przez Główny Urząd Miar

CZAS TRWANIA: 3 dni
Rozpoczęcie: 9:00
Zakończenie: 17:00
METODA: Wykłady i ćwiczenia.
MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa, Al. Jerozolimskie 250

*CENA KURSU: 1 800 zł/os. +23% VAT

Kod szkolenia: D215A
zgłoś uczestnictwo w szkoleniu