WorkshopTab

Szkolenie z obsługi urządzenia diagostycznego do tachografów – WorkshopTab VDO

Dedykowane dla:
– serwisów tachografów

Urządzenie:
– szkolenie przeprowadzane w oparciu o prawdziwy WorkshopTab(WT) oraz demobox DTCO 4.0  (symulacja prawdziwego pojazdu)

Zakres szkolenia:
1. Budowa systemu tachografu cyfrowego 1.0 do 4.0 (prezentacja PDF, DEMO BOX, WT)
2. Integracja systemu GNSS (prezentacja PDF, DEMO BOX, WT)
3. Integracja systemu DSRC (prezentacja PDF, DEMO BOX, WT)
4. Informację wspierające(prezentacja PDF, DEMO BOX, WT)
5. Zarządzanie danymi osobowymi (prezentacja PDF, DEMO BOX, WT)
6. Ćwiczenia praktyczne
• Ogólne zasady i budowa WT (DEMO BOX,WT)
• Omówienie funkcjonalności urządzenia (DEMO BOX,WT)
• Kalibracja tachografu cyfrowego (DEMO BOX,WT)
• Manipulację (DEMO BOX,WT)

Forma szkolenia:
Platforma webinarowa z opcją zadawania pytań.

Poziomy szkolenia*:
– brak podziału

Język w jakim przeprowadzane jest szkolenie:
– polski

Czas trwania:
– 3h

Koszt:
199,00 PLN netto / osoba – KUP TERAZ